Informacje jak dodać wpis:

1. Wybrać kategorię a następnie podkategorię,
2. Podać adres zgłaszanej strony internetowej,
3. Wypełnić widoczny formularz zgłaszania strony,
4. Przepisać wygenerowany token (w przypadku nieczytelności kodu proszę go przeładować),
5. Strona zostanie zweryfikowana w ciągu 24 godzin.